Výtvarná dílna listopad 2013

Výtvarná dílna pro pacienty v léčebně dlouhodobě nemocných