Výtvarná dílna v červenci a srpnu

Děkujeme dobrovolnicím Vieře a Kristýně, které si udělaly čas na tvoření s pacienty i během letních měsíců:) Nyní probíhá nábor nových dobrovolníků, takže kdyby jste nevěděli co s volným časem, měli zájem o druhé lidi a chtěli se něco nového přiučit, jste ve STRAKAPOUDU vítáni.