Použití Vašich finančních darů

Finanční dary budou použity na zabezpečení provozu "Dobrovolnického centra Strakapoud"

  • na pojištění dobrovolníků, pravidelné povinné školení a supervizní setkání
  • na propagaci organizace – webové stránky, propagační letáky, reklamní články
  • na provozní výdaje – telefon, kancelářské potřeby, cestovní výdaje
  • na pořízení pomůcek na procvičení paměti, stolních her na oddělení LDN Varnsdorfské nemocnice
  • na pořízení pomůcek pro doučování žáků v jejich rodinách
  • na plat koordinátora dobrovolnických programů

Na požádání vystavíme na finanční dar potvrzení nebo darovací smlouvu, které slouží jako doklad pro snížení základu daně pro podnikatele nebo mzdovou účtárnu k ročnímu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podle ustanovení §15 a §20 zákona č. 586/92 Sb.o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů.