Dobrovolníci v nemocnicích


CÍL PROJEKTU „DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICÍCH“

Cílem projektu „Dobrovolníci v nemocnicích“ je zlepšení kvality života a podpora pacientů, kteří jsou hospitalizováni na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných ve Varnsdorfu. Pomocí realizace programu „Dobrovolníci   v nemocnicích“ bychom se chtěli podílet na zlepšování psychosociálních podmínek, kvalitě života a zdraví obyvatel LDN Varnsdorf tak, aby byl vytvořen fungující systém dobrovolnické služby, jehož fungování nenaruší léčebný režim a provoz.

PŘÍNOS PRO PACIENTY

Ze zkušeností vyplývá, že se jedná o smysluplnou a užitečnou činnost. Návštěvy pacientů přispívají ke zmírňování osamělosti, zlepšení jejich psychosociálního stavu. Nemocní se cítí lépe, alespoň na chvíli nemyslí na bolest.

Díky pravidelným návštěvám pomáhají dobrovolníci pacientům čelit nejen nepříjemným pocitům spojených s nemocí, ale také se změnou prostředí. Dobrovolníci nabízejí pacientům konverzaci, naslouchání, předčítání, hraní stolních her, doprovod na procházku, pomoc při činnosti ve výtvarné dílně.

PŘÍNOS PRO DOBROVOLNÍKY

Přínos ze služby, jistě pocítí také dobrovolník (senior, nezaměstnaný, student), který tímto může získat pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty a dovednosti. Je to většinou práce nabitá emocemi, a to může mít význam v dnešní době, která směřuje lidi k práci o samotě u počítače. Významná jsou i setkání s lidmi, kteří mají také touhu pomáhat. Práce se seniory v LDN může vést k nahlédnutí, co nás může v budoucnu čekat a schopnost se lépe připravit na toto období. Tato práce ve svém důsledku může vést dobrovolníka také k větší životní spokojenosti a to díky uvědomění si malichernosti vlastních problémů ve srovnání s těžkostmi jiných.

Projekt nabízí možnost překonat období nezaměstnanosti bez psychosociální krize. Dosaženu praxí, integrací do kolektivu, může nezaměstnaným pomoci se získáním placeného zaměstnání.


PŘÍNOS PRO ZAŘÍZENÍ

Dobrovolník pomáhá zdravotníků tím, že přebírá částečně nezdravotnické aktivity a odborný personál se tak může plně soustředit na svoji prioritu – léčebnou péči.

Dobrovolník svými aktivitami odpoutává pacienta od zdravotního stavu tj. „myšlenek jedním směrem“ i tím, že vnáší na nemocniční lůžko informace z dění mimo zařízení, motivuje k uzdravení.

PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolník vstupuje na oddělení označen, proškolen, pojištěn, s čistým výpisem rejstříku trestů, zdravotně způsobilý a k činnosti připravený. Dobrovolník nemá přístup ke zdravotnické dokumentaci, nepotřebuje znát diagnózu a je vázán mlčenlivostí.

Každý zájemce o dobrovolnictví musí projít úvodním pohovorem s koordinátorkou dobrovolníků, kde se dozví podrobné informace o možnostech a pravidlech dobrovolnické činnosti. Po vstupním pohovoru následuje proškolení vrchní sestrou na oddělení LDN.

Kontaktní osoba (vrchní sestra) rozhoduje o vhodnosti využití aktivit dobrovolnické služby k jednotlivým pacientům a plně v tomto spolupracuje s koordinátorem Dobrovolnického centra „Strakapoud“.