Jak se stát dobrovolníkem

Pokud máte čas hodinku až dvě týdně a chcete smysluplně využít svůj čas, poznat nové lidi, dostat se na místa, která by jste běžně nenavštívili?

Máte chuť zažít ten skvělý pocit, kdy i „maličkost“ znamená pro druhého velké potěšení?


Navrhujeme pro vás tento postup:

  1. Nejprve si domluvte informativní schůzku s koordinátorkou programů Bc. Petrou Šimkovou (tel.608 433 492, email: petrasmk@gmail.com, či přes facebook).
  2. Na společné schůzce si dále domluvíte termín proškolení se zaměřením na Vámi vybraný program.
  3. Po školení je na řadě podepsání dobrovolnické smlouvy, vyplnění registrační karty a následně budete pojištěn (týká se doby, po kterou vykonáváte dobr.činnost).
  4. Po registraci navštívíte za doprovodu koordinátorky programu buď oddělení LDN, kde bude zajištěno proškolení vrchní sestrou, nebo pokud si vyberete doučování v rodině, následuje první společná návštěva s koordinátorkou. První návštěva bude pro Vás seznamovací, druhou návštěvu v rodině ještě za přítomnosti koordinátorky postupně převezmete do své režie.
  5. Po celou dobu budete v kontaktu s koordinátorkou programu a budete zváni na pravidelné supervize dobrovolníků s odborným supervizorem. Našim dobrovolníkům nabízíme i různá školení a semináře, které by jim mohly pomoci v jejich činnosti.