Postřehy našich dobrovolníků

DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICI

Pája V.

Vnímáš vliv dobrovolnické činnosti na svůj osobní život, pokud ano v čem?

ANO, HLAVNĚ V TOM, ŽE SI VÍCE VŠÍMÁM STARÝCH LIDÍ KOLEM SEBE A VNÍMÁM VÍCE JEJICH POTŘEBY.

Co tě těší na dobrovolnické činnosti?

TĚŠÍ MĚ POCIT, ŽE JSEM UDĚLALA NĚCO PRO DRUHÉ I PRO SEBE A ŽE JSEM DOBŘE VYUŽILA SVŮJ VOLNÝ ČAS.


Janis V.

Vnímáš vliv dobrovolnické činnosti na svůj osobní život, pokud ano v čem?

ANO, ČLOVĚK SE NEUSTÁLE VZDĚLÁVÁ A ZAČNE CHÁPAT STÁŘÍ ÚPLNĚ NOVÝM ZPŮSOBEM. BUDUJEME AŤ CHCEME NEBO NE SAMI SEBE.

Co tě těší na dobrovolnické činnosti?

SPOLEČNOST STARÝCH LIDÍ, KTEŘÍ SE CÍTÍ SAMI.


Lenka P.

Vnímáš vliv dobrovolnické činnosti na svůj osobní život, pokud ano v čem?

ANO, VNÍMÁM. LÉPE ROZUMÍM STARŠÍM LIDEM. PRO MĚ TO PŘINÁŠÍ POKORU, POROZUMNĚNÍ, LÁSKU, NASLOUCHÁNÍ.

Co tě těší na dobrovolnické činnosti?

MÁ SMYSL A NAPLŇUJE OBĚ STRANY.


DOBROVOLNÍCI PRO DOUČOVÁNÍ

RENATA S.

Proč jsi se rozhodla stát se dobrovolníkem?

BAVÍ MĚ PRÁCE S DĚTMI. RÁDA POMÁHÁM.

Co je pro tebe na dobrovolnictví těžkého?

UDRŽET SI DOBRÝ VZTAH S DÍTĚTEM I S JEHO RODINOU.

Z čeho jsi zatím měla největší radost?

 ZE ZLEPŠENÍ V DOUČOVANÉ LÁTCE A Z DÁREČKU (PROPISKY) KTERÝ JSEM DOSTALA OD SVÉHO ŠKOLÁČKA. JSEM RÁDA, ŽE MEZI SEBOU MÁME DOBRÝ VZTAH.


VOJTA H.

Proč jsi se rozhodl stát se dobrovolníkem?

INSPIROVALA MĚ MOŽNOST STÁT SE DOBROVOLNÍKEM PRO DOUČOVÁNÍ – PRO OSOBNÍ RŮST DOUČUJÍCÍHO. 

Co je pro tebe na dobrovolnictví těžkého?

VYTVOŘIT DOBRÝ VZTAH.

Z čeho jsi zatím měl největší radost?

Z DOSAŽENÉHO POKROKU V DOUČOVÁNÍ.