O nás

Dobrovolnické centrum Strakapoud vzniklo při Apoštolské církvi ve Varnsdorfu na podzim roku 2013. Hned zpočátku jsme získali akreditace ministerstva vnitra pro dobrovolnické programy Dobrovolníci v nemocnicích (probíhá na oddělení LDN Varnsdorf) a Dobrovolníci pro doučování (realizováno v rodinách doučovaných dětí).

Posláním Dobrovolnického centra je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve městě Varnsdorf a povzbuzení občanů   ke konání dobra pro potřebné lidi v našem městě. Cílem programů se stává podpora člověka v dané životní etapě s důrazem   na jedinečnost a důstojnost každého jednotlivce. Stejně jako strakapoudi přilétají na pomoc nemocným stromům v lese, přicházejí dobrovolníci se zájmem o pomoc potřebným.

Dobrovolnické centrum Strakapoud se zabývá především následujícím:

  • propaguje myšlenku dobrovolnictví
  • organizuje získávání dobrovolníků
  • poskytuje služby dobrovolníkům: podporu, pojištění, školení, další vzdělávání, realizuje supervize
  • spolupracuje se státními institucemi, nevládními neziskovými organizacemi, poskytovateli služeb
  • navazuje mezinárodní spolupráce (příprava programu přes hraniční výměny dobrovolníků s německou organizací Paritätische Freiwilligendienste Sachsen)

Jsme členy Rady dobrovolnických center severozápad, kterou zastřešuje Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, spolupracujeme také s Národním dobrovolnickým centrem Hestia.